0(242) 346 10 10 
 
 
0(532) 282 98 65  ı
 
GİRİT HAKKINDA
 

Girit Adası ilk Akdeniz medeniyetlerinden birine beşiklik etmiştir. Bizans’ın bir eyaleti iken 674’ten başlayarak İslam ordularının istilasına uğradıysa da ancak 830’da tamamen Araplar’ın eline geçti. Kandiye şehrini Araplar kurmuşlardır. 963’te Bizans, Girit’i Araplar’dan geri aldı. 1204’te Venedik’e kaptırdı.

Aydınoğlu Umur Bey 1341 seferinde Girit kıyılarına da çıktı. 1423’te de adaya bir Türk akını oldu. 1538’de Barbaros Hayrettin Paşa Girit’e büyük kuvvetler çıkararak adayı yaktı. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu – Venedik Savaşı’nın hızla kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

Türk ticaret yolları üzerinde bulunan adanın eninde sonunda Türkler tarafından alınacağını bilen Venedik Girit’i son derece berkitmişti. Esasen arazinin durumu buna çok elverişliydi. Sonunda 1645’te, Osmanlı İmparatorluğu Girit’e asker çıkardı. Adanın fethi ancak 1669’da tamamlandı.

Katolik Venedikliler’den son derece nefret eden yerli Rumlar keradilerini 4,5 yüzyıllık boyunduruktan kurtaran din bahislerinde liberallikleriyle tanınmış olan Türkler’i sevinçle karşıladılar. Önemli bir kitle İslam dinini kabul etti. Bir eyalet olarak imparatorluğa bağlanan adanın merkezi 1850’de Kandiye’den Hanya’ya alındı.

Yunan ihtilali başlayınca Girit’e de sirayet etti. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rum isyanları devamlı bir hal aldı. 1868’de adayı teftiş eden Sadrazam Ali Paşa yerli halka birtakım imtiyazlar tanıdı.

Avrupa devletlerinin büyük baskısı ile bu imtiyazlar önce 1878’de sonra 1897’de daha da artırıldı. Bu son tarihte ada nüfusunun üçte birini az geçen Müslüman nüfus büyük devletlerin ateşli himayesinde bulunan Rumlar’ın baskısına dayanamayıp Anadolu’ya göçe başladı ve birçoğu da yok edildi. 10 Ekim 1912’de Balkan Savaşı’nda Yunanistan adaya tamamen el koydu. Girit’teki 243 yıllık Türk egemenliği son buldu.


Girit'in coğrafi konumu ve iklimi
Girit Adası hem coğrafi hem de jeopolitik konum açısından çok önemli bir noktadır. Girit bir ada olmasına rağmen dağlık bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni de çok derin bir kaya kütlesinin üzerinde olmasıdır.

Bölgenin büyük bir kesiminde Akdeniz ikliminin etkileri görülmektedir. Bitki örtüsü de yine Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan maki bitki örtüsüdür. Akdeniz iklimine uyumlu olan bitki ve besinlerin yetişmesi mümkündür. Özellikle zeytincilik yaygın olarak yapılmaktadır. Bölgede çok geniş bağlar bulunmaktadır.,


Girit'in ekonomisi

Girit Adası için ekonomi daha önce tarıma dayalı olarak gelişmiştir. Buna bağlı olarak zamanla tarım ürünleri sanayisi de gelişmeye başlamıştır. Ayrıca en önemli ekonomik gelirlerinin başında turizm gelmektedir. 
Girit Adası turizm açısından dünyada büyük önem taşımaktadır. Her sene ülkeye binlerce turist akın etmektir. Hem tarihin izleri hem de adanın güzelliği turistlerin ilgi odağı olmasını sağlamıştır.Girit Türkleri
Girit Adası daha önce Osmanlı Devleti hâkimiyetinde olduğu için bölgede yaşayan birçok Türk halkı vardır. Osmanlı döneminde Girit Adasının Yunanistan' a bırakılmasından sonra iki devlet arasında nüfus mübadelesi sorunu yaşanmıştır. 

İstanbul'da yaşayan Rum halkı ve Girit Adasında yaşayan Türk halkı hâkim devletlerin değişmesi ile azınlık konumuna düşmüştür.
Girit Adasında yaşaya Türklerin bir kısmı Anadolu'ya göç ederken bir kısmı burada yaşamaya devam etmiştir. Halkın bazı kesimleri Yunanistan halkı içerisinde milli benliklerini yitirmişlerdir.

Ancak bazıları hâlâ milli benliklerini korumaya devam etmektedir. Burada yaşayan insanlar yine de hem dil hem kültür olarak Girit halkından etkilenmişlerdir. Milli benliklerini korusalar da etkilendikleri durumlar da söz konusu olmuştur.
Derneğimizin öncelikli misyonu, Antalya'da bulunan Girit Türkleri arasında birliği ekonomik ve sosyal yardımlaşmayı sağlamaktır Yöresel Kültürümüzün tanınmasına  ve gençlerimiz tarafından öğrenilmesine aracı olmak, maddi durumu iyi olmayan hemşerilerimizin sıkıntılarına çözüm üretmek ve Girit Türklerinin tanışma ve kaynaşmalarını sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak da yine derneğimizin yüklendiği önemli görevlerdir.
©Copyright 2019/Antalya Giritliler Derneği